Grenzen

De grenzen van buurtschap Laer-Akkermolen worden grotendeels bepaald door de Aa of Weerijs en de Kleine Beek. Vanaf de Muisvonder loopt de grens richting Burg. Manderslaan over de as van de verbindende fietspad en weg (Laarpark). In concreto betekent dit, dat alle oneven huisnummers in het Laarpark tot buurtschap Laer-Akkermolen behoren, evenals de even huisnummers vanaf nr. 12. De even huisnummers t/m nr. 10 horen bij Buurtschap Tiggelaar.

Vervolgens loopt de grens van de buurtschap over de Burg. Manderslaan waarbij de Westerwiek behoort tot buurtschap Markt en de oneven huisnummers vanaf nr. 55 tot buurtschap Laer-Akkermolen. De even huisnummers aan de Burg. Manderslaan behoren vanaf nr. 72 tot het grondgebied van buurtschap Laer-Akkermolen.

Aan de Meirseweg hoort de bebouwing met de even huisnummers vanaf de Burg. Manderslaan t/m de Auvers-sur-Oisestraat bij buurtschap Laer-Akkermolen. Vanaf de Auvers-sur-Oisestraat tot aan de Bredaseweg loopt de grens over de as van de Meirseweg. Deze grens vervolgt zich over de as van de Bredaseweg tot aan de aansluiting van het Nassauplein op de Bredaseweg. De verbinding van het Nassauplein vanaf de Bredaseweg tot aan de Vincent van Goghstraat vormt hier de grens tussen buurtschap Markt en buurtschap Laer-Akkermolen. De nrs. Nassauplein 1 t/m 3 behoren tot buurtschap Markt en de huisnummers vanaf Nassauplein 4 horen bij buurtschap Laer-Akkermolen. Alle bebouwing aan de Vincent van Goghstraat hoort bij buurtschap Markt.

De Caspar Damstraat vanaf de kruising met de Vincent van Goghstraat tot aan de Willem Passtoorsstraat hoort bij Buurtschap Laer-Akkermolen. Het volledige terrein van de voormalige RBT-veiling (de huidige Veilingstraat) is eveneens onderdeel van Laer-Akkermolen. De grenslijn van Laer-Akkermolen loopt tussen W. Passtoorsstraat 19 en W. Passtoorsstraat 21 (Hertogstraat). Het laatste huisnummer dat bij Laer-Akkermolen hoort is huisnr. 44. Hiernaast liep vroeger een zgn. kerkepaadje naar de Akkermolenweg wat destijds de begrenzing aangaf tussen ‘t Kapelleke en Laer-Akkermolen.

De grens met buurtschap ‘t Kapelleke loopt over dit verdwenen kerkepaadje. Onmiddellijk naast Akkermolenweg 2c begint dus buurtschap Laer-Akkermolen weer. Aan de overzijde loopt de scheidslijn tussen de boerderij Akkermolenweg 9 en Akkermolenweg 9a. De grenslijn tussen Laer-Akkermolen en ‘t Kapelleke loopt vanaf de Akkermolenweg achter deze bebouwing lijnrecht naar de Kleine Beek. Vanaf hier vormt de Kleine Beek de grenslijn tot aan de monding van de Kleine Beek in de Aa of Weerijs. De Aa of Weerijs vormt vanaf de Kleine Beek tot aan de Muisvonder weer de scheidslijn. En zo is de ‘cirkel’ rond.